گوشی شیائومی پوکو اف 2 پرو | xiaomi poco f2 pro

پوکو اف 2 پرو جانشین پوکوفون اف 1 از سال 2018 و Mi 9T Pro سال گذشته است. بزرگ است ، اما شامل یک باتری بزرگ و یک صفحه نمایش بزرگ است. این صفحه نمایش مسلما 60 هرتز است ، جایی که بسیاری از رقبا صفحه نمایش صاف تری دارند ، اما حداکثر روشنایی آن بسیار زیاد است ، رنگ ها خوب هستند و هیچ سوراخ و شکافی برای دوربین جلو ندارد. در یک پاپ آپ است. با این حال ، دوربین های عقب نمایش را می دزدند. این تنظیم همه کاره است ، با ضبط فیلم 8k ، یک…

پوکو اف 2 پرو

شیائومی پوکو اف ۲ پرو که در برخی بازارها با نام ردمی K30 پرو هم به فروش می‌رسد از نظر قدرت پردازشی پا به پای قوی‌ترین‌های این روزهای بازار ایران حرکت می‌کند

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store